Dziennik budowy | Piasta Towers Pobierz katalog

Dziennik budowy

2024
2023
14.04.2024

Prace budowlane przebiegają bez zakłóceń.

Budynek 8

Budynek 86A:

 • stan surowy otwarty 50% ( na etapie 4 piętra)
 • ściany murowane 20% ( na etapie 2 piętra)

Budynek 86:

 • płyta fundamentowa 60%
 • ściany fundamentowe 20%
20.11.2023

Budynek zgłoszony do odbioru.

Zakończono montaż placu zabaw i nasadzeń zieleni urządzonej.

BUDYNEK 8:

BUDYNEK 86

wykop 100%
płyta fundamentowa 45%
zbrojenie płyty fundamentowej 90%

 

BUDYNEK 86A

zabezpieczenie wykopu 80%

06.10.2023
BUDYNKI 86 i 86A
 • roboty ziemne 10%
 • zabezpieczenie wykopu 80%

 

BUDYNEK 8:

 

Budowa zakończona, budynek jest po odbiorze strażackim.

Plac zabaw – w trakcie monażu

06.09.2023
BUDYNEK 8

Budowa zakończona, budynek jest przygotowywany do odbioru.

Zagospodarowanie terenu wykonano w 95%

17.08.2023

Prace budowlane przebiegają bez zakłóceń.

Budynek 8:
 • elewacja 95%
 • stolarka drzwiowa 100%
 • instalacje wod. kan. i c.o. 95%
 • posadzki gresowe 100%
 • roboty wykończeniowe w garażu 100%
 • roboty drogowe 95%
 • roboty wykończeniowe malarskie 950%
 • zagospodarowanie terenu, plac zabaw 90%
11.07.2023

Prace budowlane przebiegają bez zakłóceń.

Budynek 8:
 • przyłącza w trakcie realizacji
 • dach 100%
 • elewacja 90%
 • stolarka drzwiowa 99%
 • instalacje wod. kan. i c.o. 90%
 • posadzki gresowe 95%
 • roboty wykończeniowe w garażu 95%
 • roboty drogowe 65%
 • roboty wykończeniowe malarskie 90%
 • zagospodarowanie terenu, plac zabaw 10%
05.06.2023

Prace budowlane przebiegają bez zakłóceń.

Budynek 8
 • przyłącza w trakcie realizacji
 • dach 90%
 • elewacja 70%
 • tynki 100%
 • wylewki 100%
 • stolarka drzwiowa 90%
 • winda kone 100%
 • instalacje wod. kan. i c.o. 85%
 • posadzki gresowe 70%
 • roboty wykończeniowe w garażu 85%
 • stacja trafo 100%
 • roboty drogowe 35%
10.05.2023

Prace budowlane przebiegają bez zakłóceń.

Budynek 8
 • przyłącza w trakcie realizacji
 • roboty murowe i ściany działowe 100%
 • dach 90%
 • elewacja 55%
 • tynki 100%
 • wylewki 90%
 • stolarka drzwiowa 60%
 • winda kone 100%
 • instalacje wod. kan. i c.o. 70%
 • posadzki gresowe 20%
 • roboty wykończeniowe w garażu 60%
 • stacja trafo 100%
 • roboty drogowe 20%
06.04.2023

Prace budowlane przebiegają bez zakłóceń.

Budynek 8
 • stan surowy zamknięty 100%
 • roboty murowe i ściany działowe 100%
 • przyłącza w trakcie realizacji
 • dach 90%
 • elewacja 40%
 • tynki 70%
 • wylewki 70%
 • stolarka drzwiowa 20%
 • winda kone w trakcie realizacji
 • instalacje wod. kan. i c.o. 65%
 • posadzki gresowe 20%
 • roboty wykończeniowe w garażu 40%
 • powstała stacja trafo – w trakcie uzbrojenia
10.03.2023

Prace budowlane przebiegają bez zakłóceń.

Budynek 8
 • stan surowy zamknięty 95%
 • roboty murowe i ściany działowe 90%
 • przyłącza w trakcie realizacji
 • dach 90%
 • elewacja 15%
 • instalacja elektryczna podtynkowa 100%
 • tynki 20%
 • instalacje wod. kan. i c.o. 60%
 • roboty wykończeniowe w garażu 20%
 • powstała stacja trafo – w trakcie uzbrojenia